“ერთიანობის შუქი ისე ძლიერია, რომ შეუძლია გაანათოს მთელი დედამიწა.”ბაჰაულა

  
თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა 47, ბინა 2

e-mail: info@bahai.ge