“ერთიანობის შუქი ისე ძლიერია, რომ შეუძლია გაანათოს მთელი დედამიწა.”ბაჰაულა
 9stars
 

ჩვენი საზოგადოება

ლოცვითი შეხვედრები

     ამ შეხვედრათა მიზანი - ლოცვები, წმინდა ნაწერთა კითხვა და გააზრებაა. რამდენადაც არ არის მათი ჩატარების ერთიანი ფორმა, მორწმუნეთა მხატრვული მიდგომა ამ შეხვედრებისადმი არაჩვეულებრივად წამახალისებელია.
  ეს ლოცვითი შეხვედრები ღიაა ყველასათვის და გამიზნულია სულთა აღქმის, გამოცოცხლებისათვის ისინი ეხმარებიან განამტკიცონ თემის სულიერი ხასიათი, ლოცვითი მიმართულებისა და მოწიწების წყალობით, რაც დამახასიათებელია ყველა მსოფლიო რელიგიისათვის.
     თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ დაესწროთ ასეთ შეხვედრას, იფიქროთ და დატკბეთ სულიერი ატმოსფეროთი, ან მიიღოთ უფრო აქტიური მონაწილეობა. არაიშვიათად მონაწილეები რთავენ მუსიკას ასეთი შეხვედრების პროგრამაში.
     დაგვიკავშირდით, თუ თქვენ გსურთ გაიგოთ ბაჰაი ლოცვითი შეხვედრების შესახებ უბანში მისამართზე.